Psykolog Kirsten Hasselknippe: - Snakk med barna og svar på spørsmål

— Barn er opptatt av det voksne er opptatt av. Prat med dem om katastrofen og svar på spørsmål, er rådet fra psykolog Kirsten Hasselknippe til foreldre.