• Lars Magne Hovtun

– Truet kvinne med kruttlappistol