Frykter Ryfast kan bli dødsfelle

Ryfast-kritikere frykter at den undersjøiske tunnelen kan bli en dødsfelle for pendlere, og krever utredning av hva som vil skje dersom det oppstår en tunnelbrann i rushtiden.