Høyskolerådet støtter HiS i kamp om frihet

Universitets— og høyskolerådet går imot Ryssdal- utvalgets forslag om innskrenkninger i nye universiteters frihet til selv å åpne eller legge ned fag på alle nivåer.