Ingen bønn for bestemor

Hvis du kommer fra feil land, er terskelen høy for å få lov til å besøke Norge. Det har Zia Shahri fått erfare.