Søknader borte på mystisk vis

Du kan ha søkt barnehageplass i Stavanger uten å være med i søkerbunken når opptaket nå er i full gang.