Skepsis til AS som skal erstatte IVAR

IVAR foreslås nedlagt og erstattet avaksjeselskapet Rovar. Sentrale politikere er for. Men er det bra for de ansatte og for innbyggerne?