Skjev bomfordeling

Dagens bompengeordning fører til at de som ikke krysser kommunegrensen for å komme til jobb, slipper billigere unna enn andre. Det gjelder særlig siddisene fordi Stavanger har mange arbeidsplasser.