Aetat øker innsatsen for å få yrkeshemmede i jobb

Aetat i Rogaland har fått 22 nye ansatte som skal få uføre tilbake i arbeid.