- Overgripere «sprekker» ikke

En typisk overgriper tar sjelden ansvar for sine ugjerninger og synes mest synd på seg selv når vedkommende blir avslørt.