- For mye hemmelighold

— Styrene i helseforetakene må få inn ledere som tåler mer åpen debatt. I dag bærer virksomheten for mye preg av at mye skal avgjøres i hemmelige rom.