- Vi står godt alene

Ordfører Håkon Rege (h) i Sola tar invitasjonen fra Sandnes om åbli én kommune, med stoisk ro.