Fortsatt lokalsykehus på tvers av grenser

Sykehuset i Flekkefjord skal også i årene framover ta imot pasienter og fødende fra Dalane i Rogaland.