Vindpark-konflikter må utredes

Fugleliv og kulturminner må utredes nærmere, før NVE sier ja eller nei til vindmølle-prosjektet på Høg-Jæren.