Time satsar med lånte fjører

Time kommune må låna 203 millioner kroner til investeringar dei neste fire åra. Det tilsvarer mest to tredelar av heile investeringsbehovet fram mot 2010.