Terrorgjerde i konflikt med sandvolley

Stavanger får Grand Slam-turnering i sommer, men må øke tilskuerkapasiteten til 4000. Terrorgjerdet står i veien for det.