-Jæren og Ryfylke skal selvsagt delta!

Videreutvikling av matmiljøet er viktig i vårt arbeid med felles næringsplan, lyder forsikringen fra Erik Tjemsland i ARNE til Jæren og Ryfylke.