Barn kan bli ledere i Imi-kirken

Imi-kirken vurderer barn som ledere. Den nye ordningen med samtalegrupper kan komme til å omfatte også barn.