Skule får pengar mot rus

Bærland skule har mykje å feira denne veka. Skulen er 20 år i år, dei har grunnskuleveke og i går troppa ordføraren opp med 45.000 kroner til rusførebyggjande tiltak.