Hode, hender, hjerte, Helle

Vennene til Helle Kristiansen er glade for at hun nå har hatt jobben sin en stund. Hun er så begeistret for den at hun til å begynne med slet dem ut med alt jobbsnakket.