Brann i industrimaskin

SOLA: Det begynte lørdag kveld å brenne i en større industrimaskin tilhørende et oljeserviceselskap.