Integrering i bygda

Ryfylkemuseet arrangerer den 21. februar eit seminar på Sand om integrering av flyktningar og andre innvandrarar .