Dalane Tidende blir trolig mindre

Dalane Tidende kan snart komme til å gå over i tabloidformat.