Må rive ulovlig brygge

To hytteeiere med felles brygge på Usken er i Sandnes tingrett dømt til å rive rundt en tredjedel av bryggen på 15 meter. Årsaken er at byggverket ble ulovlig forlenget i 1991. Sandnes-politikarane godkjente 14 søknader om bygging i strandsona i fjor. Berre to fekk avslag.