Hyttekommunen Suldal vokser

Suldal kommune stiller seg positive til 80 nye hytter i Fjellbergskaret. Bygdeutviklingssjef Endre Gjil mener kommunen har plass til mange flere.