Dårlig vann gir smitte

Drikkevann som ikke er desinfisert, er den viktigste grunnen til smitte av campylobacter, ifølge Folkehelseinstituttet.