• Nestleiar Per A. Thorbjørnsen lovar å ta opp saka om Peter Canning med administrasjonen i Oppvekst og Levekår. Jarle Aasland

Tek opp MS-sak med administrasjonen

To sider ved saka om Peter Canning blir tekne opp med administrasjonen i Oppvekst og levekår i kommunen. Dette meldar nestleiar Per A. Thorbjørnsen i kommunalstyret for levekår.