Innbrudd i kirke

Politiet har fått melding om et innbrudd i Bogafjell Kirke.