• Striden om den såkalte Ravndal-hytta er langt fra løst. Sps Margunn Nedrebø (t.v.) står på sitt og sier ja til at hytta kan stå, mens ordfører Olaug V. Bollestad (KrF) t.h. går motsatt vei. Hun er klar på at hytta må fjernes. Odd Kristian Stokka

De taler fylkesmannen midt i mot

Gjesdalpolitikerne underkjenner fylkesmannens rivningsvedtak. Ravndalhytta skal stå — dermed basta!