• Solveig Økland parkerer bilen på Sandnes Holdeplass, for så å ta toget til Stavanger. Innføres parkeringsavgift vil mange velge bil framfor tog, mener hun.Foto: Pål Christensen Marit Hæreid

Pendlerpakke med tog, buss og parkering

Hvis det innføres parkeringsavgift ved Sandnes Holdeplass, vil mange av togpendlerne velge å kjøre bil. Ordføreren vil i stedet lokke med pendlerpakke.