• Nedre Strandgate 21 kan glippe ut av offentlig eie dersom ikke MUST finner en løsning på finansieringen, i samarbeid med Statsbygg eller andre. Pål Christensen

Kostbar sentrumsperle kan bli solgt

Planene om et sterkt utvidet Sjøfartsmuseum i Nedre Strandgate står i stampe. Rådmannen har satt bygningen på en liste over aktuelle salgsobjekter.