Nødtelefonen virket ikke i Rennfast

Da bilen gikk stoppet midt i Mastrafjordtunnelen, skulle Kjell Ronny Alvær bruke nødtelefonen. Men den var død.