• Eiendomsmarkedet i Stavanger skal saumfares på vegne av studentene. Jonas Haarr Friestad

Skal jakte leiligheter for studenter

To personer ansettes for blant annet å gå på visninger på vegne av nye studenter.