• Denne leiligheten er ulovlig for utleie. Vinduene er ikke store nok i forhold til gulvflaten, men de er store nok til å flykte ut gjennom. Jon Ingemundsen

Studentene har ikke råd til Stavanger

En undersøkelse gjort blant 264 studenter ved blant annet UiS konkluderer med at Stavanger må velge mellom å være oljeby eller studentby.