• Dette beitet inngår i deponiplanene ved Saltemarkene. Ferdig utfylt og planert kan området på sikt bli en del av det fylldyrkede arealet på eiendommen til grunneier Geir Jone Pollestad. Men først må planen bli godkjent. Både naboer, Klepp kommune og regionale myndigheter skal si sitt. Fredrik Refvem

Beite kan bli gigantisk massetipp

Et av Jærens potensielt største massedeponier blir nå planlagt og konsekvensutredet i regi av Stangeland Maskin i et beiteområde ved Saltemarkene i Klepp.