• Dette skiltet møter reisende på Stavanger lufthavn Sola. Fredrik Refvem

Egen kø for menn i sikkerhetskontrollen på Sola

— Det går fortere med menn enn med kvinner, begrunner fungerende flyplass-sjef ved Stavanger lufthavn Sola.