• Opptil 67 vindturbiner på Siragrunnen vil kunne oppfattes slik fra Sogndalstrand dersom utbyggingen blir godkjent. Fiskarlaget er sterkt imot prosjektet. (Bildemontasje)

Fiskere slakter Siragrunnen vindpark

Fiskerne gjør felles front med fuglevenner mot vindturbiner på Siragrunnen.