• Huset til venstre i bildet står i fare for å rase, noe som forårsaker stengning av gangstien ved siden av. Magnus Nødland Skogedal

Rasfarlig hus stenger gangsti

Gangstien fra Kvelluren til Sandvedparken har blitt stengt på grunn av et rasfarlig hus.