SV-Holmås er enig med bakeren

Heikki Holmås (SV) synes baker Bjørn Hagen er en modig mann som kan bidra til å endre dagens regelverk.