• Sissel Stangeland og Mette Lund Larsen har valgt å etablere knekkebrød-produksjonen i lokaler hos Rygjabø videregående skole på Judaberg i Finnøy.

Vil lage knekkebrød til hele Norge

Finnøy er en av fylkets beste gründerkommuner. Nå har den også fått sin egen knekkebrødfabrikk.