• For Solveig Løndalen og Håkon Hetland er det ikke enkelt å fortelle om deres roller som familiehjem. De gjør det fordi de ønsker å vise at det er mange positive sider ved Stavanger barnevernsenter. Jon Ingemundsen

Mer enn et fosterhjem

Håkon Hetland og Solveig Løndalen har åpnet sine hjem for fosterbarn og trives med å drive det som kalles familiehjem.