• To nye gassferjer skal settes inn i Tausambandet. I den forbindelse kommer det nye ferjeruter som gjelder fra 24. november. LMG Marin

Nei, disse rutetidene blir ikke endret

Den nye rutetabellen for Tausambandet ble sendt ut på høring. Men ingen hadde tenkt å lytte til innspillene.