• Kleppordfører Ane Marie Braut Nese, prosjektleder Dag Jørund Lønning og boligbygger Cato Østerhus har stor tro på dialogen i Jæren tankesmie. Egil Ø. Nærland

Bonde, boligbygger og naturverner samlet i Jæren tenketank

Når konfliktene blir til krig, har dialogmøter vært løsningen. Krig er det ikke mellom bonde, boligbygger og naturverner, men Jæren tankesmie skal likevel bli et nyttig dialogforum.