• Rachel Møller (f.v.) og Bjørg Rasmussen erfarer den nyåpnede turstien på Hommersåk, hvor de har gitt eksperthjelp for å sikre at løypen har fått ønsket tilpassing og utforming. Carina Johansen

Her er turstien for alle, også Rachel

Etter handling fra kommunen kan Rachel Møller oppleve naturen, hun også.