Grassat bilvekst mellom Sandnes og Stavanger

Tall fra Statens vegvesen viser at årsdøgnstrafikken (ÅDT) gjennom tunnelen på Auglendshøyden har steget med 53 prosent siden målingene startet i 1997.