• Seks nye bruer og en tunnel skal stå ferdig om 10 år.

Nye Finnøy-bruer i rute

Fastlandsprosjektet Fogn-Halsnøy-Børøy har fått tommelen opp av lokalpolitikerne i Finnøy, men de utsetter den vanskelige debatten om ferjekaier.