Fem års fengsel for menneskehandel

Gulating lagmannsrett har skjerpet straffen for hovedmannen bak grov menneskehandel av fire litauiske barn i alderen fra 15 til 17 år. De ble tvunget ut på tyveriraid også til Stavanger og Sandnes.