• Mange leligheter er avskiltet i Stavanger fordi de ikke tilfredsstiller statens tekniske forskrifter. Huseier Thomas Stokka i Kvernevik er blant annet pålagt å gjøre vinduene betydelig større. I leiligheten bor student Stine Eide Halleraker sammen med sin samboer. Fredrik Refvem

Økt press for å slakke på boligkravene

Både Huseiernes Landsforbund (HL) og studentorganisasjonen StOr rykker nå ut mot avskiltingen av en lang rekke leiligheter i Stavanger. Saken kommer opp med full tyngde i kommunalstyret for byutvikling torsdag, der to konkrete klagesaker skal behandles.