• Kenny Rettore var eneste i Høyre som stemte imot parlamentarisme. Fredrik Refvem

Ett skritt nærmere parlamentarisme

Et enstemmig bystyre går inn for å endre dagens styreform, men det blir opp til det nye bystyret i 2015 å sette ned et byråd.