Røykutvikling på Våland

Store mengder røyk observert fra et hus i Vålandsbakken.